Sign In

Not a Member yet? Sign up
Logo

Interactive Dakwah & Tarbiyah Association

Interactive Dakwah & Tarbiyah Association merupakan sebuah NGO dakwah Islam yang mengenengahkan ilmu mengenai perbandingan agama. Peserta yang mengikuti Kursus IDTbakal diketengahkan dengan pelbagai medium dakwah yang mensasarkan golongan bukan islam melalui pembelajaran asas mengenai kepercayaan asas agama-agama yang ada di Malaysia